Kişiler ve Kurullar

SAHİBİ ve BAŞKAN

  1. Prof. Dr. Hasan GÖNEN, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

SORUMLU MÜDÜR

  1. Prof. Dr. Hilmi ÖZDEN, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

EDİTÖR

EDİTÖR YARDIMCILARI

YAYIN KURULU

  1. Prof. Dr. Şükrü TORUN, Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü / Kognitif Nörobilim ve Nörolojik Müzik Terapi Ünitesi