ESOGÜ TÜRK DÜNYASI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ESTÜDAM) DERGİLERİ


ESOGÜ TÜRK DÜNYASI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ESTÜDAM) DERGİLERİ

A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z Tümü

TÜRK DÜNYASI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLİNİK ANATOMİ DERGİSİ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ klinik anatomi dergisi

ISSN: 2564-6346 - Hakemli dergi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

TÜRK DÜNYASI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YAKIN TARİH DERGİSİ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ESTÜDAM) YAKIN TARİH DERGİSİ

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Aile Dergisi

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Aile Dergisi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Atabetü’l Hakayık Edebiyat Dergisi

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Atabetü’l Hakayık Edebiyat Dergisi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim (ESTÜDAM Eğitim) Dergisi (E-ISSN 2548-0375), Eğitim Bilimleri ve Alan Eğitimi ile ilgili çalışmalara katkıda bulunmayı hedefleyen özgün araştırma ve derleme makalelerini; hakemli, açık erişimli ve sadece elektronik olarak yayınlayan bilimsel bir dergidir. ESTÜDAM Eğitim Dergisi Ocak ve Temmuz ayı olmak üzere yılda iki sayı olarak yayınlanmaktadır. Dergi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezinin yayın organıdır. Derginin dili Türkiye Türkçesi’dir. Yazılar Türk Dünyası ve akraba topluluklardan temin edilmektedir. ESTÜDAM Eğitim Dergisi’nde, eğitim bilimleri ve alan eğitimi ile ilgili akademik, evrensel bilim ölçütlerine uygun kuramsal ve uygulamalı çalışmaları ile Türk Dünyası genelinde izlenen eğitim politikalarını bilimsel bir bakış açısıyla inceleyen çalışmaları yayınlayarak; bu konularda geleceğe yönelik bilimsel çözüm önerilerinin ortaya konulmasını hedeflemekteyiz.

Makalelerin dergide yayınlanabilmesi için daha önce başka bir dergide yayınlanmamış olması/yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması ve hakemler tarafından olumlu rapor verilmesi gerekir. Yazarlar, yayınlanmak üzere kabul edilen makalelerinin yayın haklarını ESTÜDAM Eğitim Dergisi'ne devrini kabul etmiş sayılırlar.

ESTÜDAM Eğitim Dergisi'ne yayınlanması için makale göndermek isteyenlerin, öncelikle http://estudamdergi.ogu.edu.tr/index.php/egitim adresinden dergi sistemine üye olmaları, daha sonra çalışmalarını Makale Takip Sistemi aracılığıyla dergiye göndermeleri gerekir.

Başvurunun yapılmasından, yazının yayımlanması aşamasına kadar uzanan süreçteki bütün işlemler elektronik ortamda gerçekleşir.

ESTÜDAM Eğitim Dergisi'ne gönderilen yazılardan/yazarlardan kaynaklanması muhtemel herhangi bir yasal ve etik sorumluluk, söz konusu yazı yayınlanmış olsa bile yazar veya yazarlarına aittir. 

 

Dergimiz ASOS Sosyal Bilimler Indeksinde taranmaktadır. 

Dergimiz Türk Eğitim İndeksinde (TEİ) taranmaktadır.  

Dergimiz Google Scholar'da taranmaktadır. 


ISSN: 2548-0375 - Hakemli dergi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Göç Dergisi

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Göç Dergisi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Gençlik Dergisi

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Gençlik Dergisi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi

Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştrma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi

ISSN: 2564-6311 - Hakemli dergi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Mâturîdîlik İncelemeleri Dergisi

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Mâturîdîlik İncelemeleri Dergisi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Mitoloji Dergisi

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Mitoloji Dergisi

Hakemli Dergi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Mizah ve Oyun Kültürü Dergisi

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Mizah ve Oyun Kültürü Dergisi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Musîki Dergisi

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Musikî Dergisi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Nükleer Fizik Dergisi

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Nükleer Fizik Dergisi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Spor Bilimleri Dergisi

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Spor Bilimleri Dergisi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Tıp Tarihi ve Etik Dergisi

Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştrma Merkezi Tıp Tarihi ve Etik Dergisi

ISSN : 2564-632X - Hakemli Dergi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yemek Kültürü Dergisi

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yemek Kültürü Dergisi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yeni Doğan Dergisi

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yeni Doğan Dergisi

ISSN : 2564-6338 -Hakemli dergi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi İrfan Dergisi

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi İrfan Dergisi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Toplam 18 ögeden 1 - 18 arası