Yazar Detayları

Kırımlıoğlu, Nurdan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik ABD, Türkiye

  • Cilt 1, Sayı 1 (2016) - DERLEMELER / REVIEWS
    19. Yüzyıl Osmanlı Devleti’nde Tıp Eğitimi ve Tıp Dilinin Türkçeleşmesi Çabaları
    Öz  PDF