Yazar Detayları

SÖYLEMEZ, MUSTAFA ALPGİRAY, Sinop Üniversitesi, Türkiye

  • Cilt 1, Sayı 1 (2016) - DERLEMELER / REVIEWS
    HASTA KAYITLARININ DEONTOLOJİ DİSİPLİN YAKLAŞIMINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
    Öz  PDF