Yazar Detayları

Öztürk, Hülya, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik ABD, Türkiye

  • Sayı 2 (2016) - DERLEMELER / REVIEWS
    Dr. Charles Ambroisse Bernard ile Dr Saip Giray’ın “Bursa Kaplıcaları” Eserlerinin Değerlendirilmesi
    Öz  PDF