Kişiler ve Kurullar

SAHİBİ ve BAŞKAN

  1. Prof. Dr. Hasan GÖNEN, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

SORUMLU MÜDÜR

  1. Prof. Dr. Hilmi ÖZDEN, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

EDİTÖR YARDIMCILARI

  1. Araş. Gör. Burcu YILMAZ ÇEBİN, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü