DİYABET HASTALIĞININ EKONOMİK YÜKÜ - THE ECONOMIC BURDEN of DIABETES

Ece Elif Öcal, Muhammed Fatih Önsüz

Öz


Diyabet, insülin üretimi ya da kullanımında meydana gelen patolojilerden kaynaklanan ciddi kronik bir hastalıktır. Geçtiğimiz birkaç dekadda diyabet prevelansı artarak, 21.yüzyılın en büyük küresel salgınlarından biri haline gelmiştir. Diyabet ve diyabete bağlı oluşan komplikasyonların yol açtığı sorunlarla yaşayan insan sayısı her geçen yıl giderek artmakta ve büyük bir ekonomik yük oluşturmaktadır. Bu yükün maliyetinin hesaplanmasında direkt ve indirekt olmak üzere 2 bileşen vardır. Dünya çapında diyabetin yıllık direkt maliyeti 825 milyar dolardır.

Diyabetli popülasyonun %75.4’ü düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşamakta ancak diyabete yönelik küresel sağlık harcamalarının sadece %19’u bu ülkelere harcanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2016 diyabet raporuna göre, toplam küresel diyabet harcamalarındaki artışın devam etmesi beklenmektedir. Risk faktörleri ve sonradan ortaya çıkan hastalıkların erken dönemde başlayabileceği göz önüne alındığında, prematur ölümlerin önlenmesi, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve sağlık sistemi üzerindeki ekonomik yükün azaltılması için hastalık önleme ve sağlığı geliştirme çalışmalarının yapılması bir gerekliliktir.

Anahtar Kelimeler: diyabet, maliyet, sağlık harcaması

THE ECONOMIC BURDEN of DIABETES

Diabetes is a serious chronic disease caused by pathologies of production or use of insulin. In the past few decades, the prevelance of diabetes has been increased and became one of the greatest global epidemics of the 21st century. The number of people living with the problems caused by diabetes and diabetes-related complications are increasing every year and occur a great economic burden. In calculation of the cost of this burden include two components named direct and indirect. The worldwide direct cost of diabetes is 825 billion dollars.

Although 75,4% of the population who have diabetes live in low and middle income countries and only 19% of the worldwide health expenditures for these countries. According to report of the World Health Organization 2016 about diabetes, it is expected that the health expenditures for diabetes will continue by increasing. Considering the risk factors and subsequent disease may begin at early stage, it is essential to prevent disease and improve health promotion research for preventing of premature deaths, upgrading of the quality of life and reducing the economic burden on the health care system.

Keywords: diabetes, cost, health expenditure


Tam Metin:

ARTICLE 3

Referanslar


WHO., Global action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases 2013-2020. 2013.

Alwan, A., Global status report on noncommunicable diseases 2010. 2011: World Health Organization.

Zimmet, P., K. Alberti, and J. Shaw, Global and societal implications of the diabetes epidemic. Nature, 2001. 414(6865): p. 782-787.

Boyle, J.P., et al., Projection of the year 2050 burden of diabetes in the US adult population: dynamic modeling of incidence, mortality, and prediabetes prevalence. Population health metrics, 2010. 8(1): p. 29.

World Health Organization. (2016). Global report on diabetes.

Türkiye Diyabet Programı 2015-2020, Sağlık Bakanlığı Yayınları, Ankara. 2014:47–49.

http://www.diabetes.org/diabetes-basics/type-1/?loc=db-slabnav (Erişim tarihi: 10.09.2017).

http://www.diabetes.org/diabetes-basics/type-2/facts-about-type 2.html?loc=db-slabnav (Erişim tarihi: 10.09.2017).

Association, A.D., Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes care, 2014. 37(Supplement 1): p. S81-S90.

Association, A.D., National diabetes statistics report, 2014. Estimates of diabetes and its burden in the epidemiologic estimation methods. Natl Diabetes Stat Rep, 2014: p. 2009-2012.

Shaw, J.E., R.A. Sicree, and P.Z. Zimmet, Global estimates of the prevalence of diabetes for 2010 and 2030. Diabetes research and clinical practice, 2010. 87(1): p. 4-14.

http://www.who.int/features/factfiles/diabetes/en/ (Erişim tarihi: 15.09.2017).

IDF, I. (2015). IDF diabetes atlas seventh edition.

Satman, I., et al., Population-based study of diabetes and risk characteristics in Turkey. Diabetes care, 2002. 25(9): p. 1551-1556.

Satman, I., et al., Twelve-year trends in the prevalence and risk factors of diabetes and prediabetes in Turkish adults. European journal of epidemiology, 2013. 28(2): p. 169-180.

TÜİK, Türkiye Sağlık Araştırması, 2012.

Rapor, H.Y.F., U.H. Yükü, and M.E. Projesi, TC Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü, Başkent Üniversitesi. RSHMB Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü, 2004.

Morsanutto, A., et al., Majör komplikasyonların diyabetin toplam yıllık tıbbi maliyeti üzerine etkisi vardır. Journal of Diabetes and its Complition, 2006.2(3): p. 152-159.

Association, A.D., Economic costs of diabetes in the US in 2012. Diabetes care, 2013. 36(4): p. 1033-1046.

Collaboration, N.R.F., Worldwide trends in diabetes since 1980: a pooled analysis of 751 population-based studies with 4· 4 million

participants. The Lancet, 2016. 387(10027): p. 1513-1530.

www.turkstat.gov.tr/IcerikGetir.do?istab_id=5 TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2014(Erişim Tarihi:18.09.2017).

Aguiree, F., et al., IDF diabetes atlas. 2013.

Nichols, G.A. and J.B. Brown, The impact of cardiovascular disease on medical care costs in subjects with and without type 2 diabetes. Diabetes

Care, 2002. 25(3): p. 482-486.

Hoerger, T.J., et al., Screening for type 2 diabetes mellitus: a cost-effectiveness analysis. Annals of Internal Medicine, 2004. 140(9): p. 689-

Slawson, D.L., N. Fitzgerald, and K.T. Morgan, Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: the role of nutrition in health promotion and chronic disease prevention. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 2013. 113(7): p. 972-979.

Gillies, C.L., et al., Different strategies for screening and prevention of type 2 diabetes in adults: cost effectiveness analysis. Bmj, 2008. 336(7654): p.1180-1185.

Group, D.P.P.R., Within-trial cost-effectiveness of lifestyle intervention or metformin for the primary prevention of type 2 diabetes. Diabetes care, 2003.26(9): p. 2518-2523.

Wolf, A.M., et al., Effects of lifestyle intervention on health care costs: Improving Control with Activity and Nutrition (ICAN). Journal of the American Dietetic Association, 2007. 107(8): p. 1365-1373.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.