Kişiler ve Kurullar

SAHİBİ ve BAŞKAN

 1. Prof. Dr. Kemal ŞENOCAK, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

SORUMLU MÜDÜR

 1. Prof. Dr. Hilmi ÖZDEN, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

EDİTÖR

 1. Prof. Dr. Selma METİNTAŞ, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

EDİTÖR YARDIMCILARI

 1. Doç. Dr. Muhammed Fatih Önsüz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Türkiye
 2. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Enes Gökler, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Türkiye
 3. Arş. Gör. Dr. Emrah ATAY, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

YAYIN KURULU

 1. Prof. Dr. Muhsin AKBABA, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Türkiye
 2. Prof. Dr. Sefer AYCAN, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Türkiye
 3. Prof. Dr. Coşkun Bakar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 4. Doç. Dr. Uğur BİLGE, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Türkiye
 5. Prof. Dr. Nazan BİLGEL, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Türkiye
 6. Prof. Dr. İlhan ÇETİN, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Türkiye
 7. Prof. Dr. Osman HAYRAN, İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Türkiye
 8. Doç. Dr. Seyhan Hıdıroğlu, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilimdalı, Türkiye
 9. Prof. Dr. Burhanettin IŞIKLI, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye
 10. Dr. Öğr. Üyesi Hatice İKİIŞIK, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Türkiye
 11. Prof. Dr. Mustafa İLHAN, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Türkiye
 12. Dr. Gülnar İlyasova, Ahmed Yesevi Üniversitesi, Kazakistan
 13. Dr. Madenbay Kamşat, Ahmed Yesevi Üniversitesi, Kazakistan
 14. Dr. Öğr. Üyesi Fatih KARA, Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Türkiye
 15. Prof. Dr. Melda KARAVUŞ, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Türkiye
 16. Dr. Kuandıkova Aynaş Kenesbaykızı, Ahmed Yesevi Üniversitesi, Kazakistan
 17. Prof. Dr. Aliye MANDIRACIOĞLU, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Türkiye
 18. Prof. Dr. Işıl MARAL, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Türkiye
 19. Doç. Dr. Ersin NAZLICAN, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Türkiye
 20. Doç. Dr. Sibel OYMAK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Türkiye
 21. Doç. Dr. Muhammed Fatih Önsüz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Türkiye
 22. Prof. Dr. Nazan SAVAŞ, Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Türkiye
 23. Doç. Dr. Melih Kaan SÖZMEN, Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Türkiye
 24. Prof. Dr. Haydar SUR, Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Türkiye
 25. Prof. Dr. Mustafa TAŞDEMİR, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Türkiye
 26. Prof. Dr. Ahmet Topuzoğlu, Marmara Üniversitesi, Türkiye
 27. Doç. Dr. Mustafa TÖZÜN, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
 28. Prof. Dr. Faruk YORULMAZ, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Türkiye