Kişiler ve Kurullar

SAHİBİ ve BAŞKAN

  1. Prof. Dr. Hasan GÖNEN, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

SORUMLU MÜDÜR

  1. Prof. Dr. Hilmi ÖZDEN, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

EDİTÖR

  1. Prof. Dr. Selma METİNTAŞ, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

EDİTÖR YARDIMCILARI

  1. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Enes Gökler, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Türkiye
  2. Arş. Gör. Dr. Emrah ATAY, Eskişehir OSmangazi Üniversitesi